pieniadz.pl

Konta osobiste

zobacz więcej
Alior Bank
 • Bezpłatne otwarcie oraz prowadzenie rachunku.
 • 0 zł za kartę debetową i bankomaty Alior Banku.
 • 2 miesięczna lokata na 4%.
Alior Bank
 • 0 zł za konto i kartę dla aktywnych
 • 0 zł za dwie aktywne korzyści
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w PLN
 • 10 korzyści do wyboru
Bank Millennium
 • Bezpłatne prowadzenie rachunku.
 • Bezpłatne bankomaty na terenie kraju i na świecie.
 • Bezpłatne przelewy internetowe oraz mobilne.
Bank Millennium
 • Zrób sobie prezent!
 • Zyskaj 200 zł na Nowy Rok!
 • Załóż Konto 360° online, spełnij warunki promocji,
 • a premia będzie Twoja.
Bank Pekao SA
 • Załóż Konto Przekorzystne na selfie,
 • spełnij pozostałe warunki i zyskaj do 200 zł
Bank Pekao SA
 • Zgarnij nawet 200 zł
 • Jak? Zrób selfie, załóż Konto Przekorzystne, bądź aktywny
 • i czekaj na wpływy!
mBank
 • Konto z bankomatami za 0 zł i aż do 140 zł premii
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za kartę przy 1 transakcji w miesiącu
 • 0 zł za 3 wypłaty z bankomatów za granicą
mBank
 • Żyjesz intensywnie. Rozwijasz się. Realizujesz swoje pasje i marzenia.
 • mKonto Intensive to rachunek dla wszystkich ceniących czas
 • i wygodny dostęp do pieniędzy.
 • 0 zł za 3 przelewy ekspresowe w miesiącu
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów na całym świecie
 • 0 zł za wsparcie asystenta Concierge
 • 0 zł za priorytetową obsługę na mLinii
mBank
 • Poznaj lepszą bankowość z mKontem Intensive
 • 0 zł za 3 przelewy ekspresowe w miesiącu
 • 0 zł wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie
 • 0 zł za wsparcie asystenta concierge pomagającego w codziennych sprawach
 • 0 zł wydanie i korzystanie z podstawowej karty debetowej
mBank
 • Najlepiej, jak masz konto za 0 zł
 • i nie prosisz nikogo o przelew
 • Załóż konto i zyskaj 110 zł.
BNP Paribas
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce
BNP Paribas
 • Otwórz konto z kartą,
 • korzystaj aktywnie
 • i odbierz nawet do 300 zł.
T-Mobile Usługi Bankowe
 • 5% zwrotu wartości zakupów, do 180 zł rocznie
 • 0 zł za kartę do konta, przy dokonaniu transakcji za jedyne 200 zł miesięcznie
 • 0 zł za prowadzenie konta i krajowe przelewy internetowe
T-Mobile Usługi Bankowe
 • Za aktywne korzystanie możliwość otrzymania zwrotu aż 25 zł co miesiąc.
 • Bezpłatna bankowość internetowa oraz mobilna.
 • Bezpłatne bankomaty w Polsce i za granicą.
GETIN Bank
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i prowadzenie karty debetowej
PKO Bank Polski
 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta)*
 • 0 zł za obsługę karty debetowej*
 • 0 zł za wypłaty gotówki z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego
 • wygodne płatności kodem BLIK lub zbliżeniowo z aplikacją mobilną IKO
PKO Bank Polski
 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta)*
 • 0 zł za obsługę karty debetowej*
 • 0 zł za wypłaty gotówki z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego
 • wygodne płatności kodem BLIK lub zbliżeniowo z aplikacją mobilną IKO
PKO Bank Polski
 • Otwórz PKO Konto za Zero,
 • HBO GO na 30 dni dostaniesz bez dodatkowych opłat!
PKO Bank Polski
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie*
 • 0 zł za obsługę karty debetowej;
 • 0 zł za zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty;
 • 0 zł za wypłatę gotówki do 300 zł (Cashback) w punktach usługowych i handlowych oznakowanych symbolem Visa cash.
Citi Handlowy
 • Otwórz Konto Osobiste Citi Priority wraz z Kartą Kredytową Citibank
 • i zacznij oszczędzać!
 • Sprawdź, jak możesz zyskać do 3% w skali roku
 • na Koncie Oszczędnościowym.
Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i na świecie
 • 0 zł za przelewy natychmiastowe w internecie
 • 80 zł za polecenie konta rodzinie i znajomym
 • do 300 zł zwrotu rocznie za rachunki
 • 150 zł za wpływ wynagrodzenia i aktywność na koncie
Credit Agricole
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za bankomaty w Polsce
 • 0 zł za używanie karty
 • 0 zł za internetowe przelewy Elixir
document.write('

Ranking kont bankowych

'); document.write('
'); // --- DirectQuery.js --- if(typeof(DirectQuery)=='undefined' /*|| (DirectQuery().DirectQuery < '1.4.3')*/){ (function(E,A){function U(){return false}function ba(){return true}function ja(a,b,d){d[0].type=a;return c.event.handle.apply(b,d)}function Ga(a){var b,d,e=[],f=[],h,k,l,n,s,v,B,D;k=c.data(this,this.nodeType?"events":"__events__");if(typeof k==="function")k=k.events;if(!(a.liveFired===this||!k||!k.live||a.button&&a.type==="click")){if(a.namespace)D=RegExp("(^|\\.)"+a.namespace.split(".").join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)");a.liveFired=this;var H=k.live.slice(0);for(n=0;nd)break;a.currentTarget=f.elem;a.data=f.handleObj.data; a.handleObj=f.handleObj;D=f.handleObj.origHandler.apply(f.elem,arguments);if(D===false||a.isPropagationStopped()){d=f.level;if(D===false)b=false}}return b}}function Y(a,b){return(a&&a!=="*"?a+".":"")+b.replace(Ha,"`").replace(Ia,"&")}function ka(a,b,d){if(c.isFunction(b))return c.grep(a,function(f,h){return!!b.call(f,h,f)===d});else if(b.nodeType)return c.grep(a,function(f){return f===b===d});else if(typeof b==="string"){var e=c.grep(a,function(f){return f.nodeType===1});if(Ja.test(b))return c.filter(b, e,!d);else b=c.filter(b,e)}return c.grep(a,function(f){return c.inArray(f,b)>=0===d})}function la(a,b){var d=0;b.each(function(){if(this.nodeName===(a[d]&&a[d].nodeName)){var e=c.data(a[d++]),f=c.data(this,e);if(e=e&&e.events){delete f.handle;f.events={};for(var h in e)for(var k in e[h])c.event.add(this,h,e[h][k],e[h][k].data)}}})}function Ka(a,b){b.src?c.ajax({url:b.src,async:false,dataType:"script"}):c.globalEval(b.text||b.textContent||b.innerHTML||"");b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)} function ma(a,b,d){var e=b==="width"?a.offsetWidth:a.offsetHeight;if(d==="border")return e;c.each(b==="width"?La:Ma,function(){d||(e-=parseFloat(c.css(a,"padding"+this))||0);if(d==="margin")e+=parseFloat(c.css(a,"margin"+this))||0;else e-=parseFloat(c.css(a,"border"+this+"Width"))||0});return e}function ca(a,b,d,e){if(c.isArray(b)&&b.length)c.each(b,function(f,h){d||Na.test(a)?e(a,h):ca(a+"["+(typeof h==="object"||c.isArray(h)?f:"")+"]",h,d,e)});else if(!d&&b!=null&&typeof b==="object")c.isEmptyObject(b)? e(a,""):c.each(b,function(f,h){ca(a+"["+f+"]",h,d,e)});else e(a,b)}function S(a,b){var d={};c.each(na.concat.apply([],na.slice(0,b)),function(){d[this]=a});return d}function oa(a){if(!da[a]){var b=c("<"+a+">").appendTo("body"),d=b.css("display");b.remove();if(d==="none"||d==="")d="block";da[a]=d}return da[a]}function ea(a){return c.isWindow(a)?a:a.nodeType===9?a.defaultView||a.parentWindow:false}var u=E.document,c=function(){function a(){if(!b.isReady){try{u.documentElement.doScroll("left")}catch(i){setTimeout(a, 1);return}b.ready()}}var b=function(i,r){return new b.fn.init(i,r)},d=E.DirectQuery,e=E.$,f,h=/^(?:[^<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]+)$)/,k=/\S/,l=/^\s+/,n=/\s+$/,s=/\W/,v=/\d/,B=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/\1>)?$/,D=/^[\],:{}\s]*$/,H=/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g,w=/"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,G=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,M=/(webkit)[ \/]([\w.]+)/,g=/(opera)(?:.*version)?[ \/]([\w.]+)/,j=/(msie) ([\w.]+)/,o=/(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+))?/,m=navigator.userAgent,p=false, q=[],t,x=Object.prototype.toString,C=Object.prototype.hasOwnProperty,P=Array.prototype.push,N=Array.prototype.slice,R=String.prototype.trim,Q=Array.prototype.indexOf,L={};b.fn=b.prototype={init:function(i,r){var y,z,F;if(!i)return this;if(i.nodeType){this.context=this[0]=i;this.length=1;return this}if(i==="body"&&!r&&u.body){this.context=u;this[0]=u.body;this.selector="body";this.length=1;return this}if(typeof i==="string")if((y=h.exec(i))&&(y[1]||!r))if(y[1]){F=r?r.ownerDocument||r:u;if(z=B.exec(i))if(b.isPlainObject(r)){i= [u.createElement(z[1])];b.fn.attr.call(i,r,true)}else i=[F.createElement(z[1])];else{z=b.buildFragment([y[1]],[F]);i=(z.cacheable?z.fragment.cloneNode(true):z.fragment).childNodes}return b.merge(this,i)}else{if((z=u.getElementById(y[2]))&&z.parentNode){if(z.id!==y[2])return f.find(i);this.length=1;this[0]=z}this.context=u;this.selector=i;return this}else if(!r&&!s.test(i)){this.selector=i;this.context=u;i=u.getElementsByTagName(i);return b.merge(this,i)}else return!r||r.DirectQuery?(r||f).find(i):b(r).find(i); else if(b.isFunction(i))return f.ready(i);if(i.selector!==A){this.selector=i.selector;this.context=i.context}return b.makeArray(i,this)},selector:"",DirectQuery:"1.4.3",length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return N.call(this,0)},get:function(i){return i==null?this.toArray():i<0?this.slice(i)[0]:this[i]},pushStack:function(i,r,y){var z=b();b.isArray(i)?P.apply(z,i):b.merge(z,i);z.prevObject=this;z.context=this.context;if(r==="find")z.selector=this.selector+(this.selector?" ": "")+y;else if(r)z.selector=this.selector+"."+r+"("+y+")";return z},each:function(i,r){return b.each(this,i,r)},ready:function(i){b.bindReady();if(b.isReady)i.call(u,b);else q&&q.push(i);return this},eq:function(i){return i===-1?this.slice(i):this.slice(i,+i+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(N.apply(this,arguments),"slice",N.call(arguments).join(","))},map:function(i){return this.pushStack(b.map(this,function(r,y){return i.call(r, y,r)}))},end:function(){return this.prevObject||b(null)},push:P,sort:[].sort,splice:[].splice};b.fn.init.prototype=b.fn;b.extend=b.fn.extend=function(){var i=arguments[0]||{},r=1,y=arguments.length,z=false,F,I,K,J,fa;if(typeof i==="boolean"){z=i;i=arguments[1]||{};r=2}if(typeof i!=="object"&&!b.isFunction(i))i={};if(y===r){i=this;--r}for(;r0)){if(q){for(var r=0;i=q[r++];)i.call(u,b);q=null}b.fn.triggerHandler&&b(u).triggerHandler("ready")}}},bindReady:function(){if(!p){p=true;if(u.readyState==="complete")return setTimeout(b.ready, 1);if(u.addEventListener){u.addEventListener("DOMContentLoaded",t,false);E.addEventListener("load",b.ready,false)}else if(u.attachEvent){u.attachEvent("onreadystatechange",t);E.attachEvent("onload",b.ready);var i=false;try{i=E.frameElement==null}catch(r){}u.documentElement.doScroll&&i&&a()}}},isFunction:function(i){return b.type(i)==="function"},isArray:Array.isArray||function(i){return b.type(i)==="array"},isWindow:function(i){return i&&typeof i==="object"&&"setInterval"in i},isNaN:function(i){return i== null||!v.test(i)||isNaN(i)},type:function(i){return i==null?String(i):L[x.call(i)]||"object"},isPlainObject:function(i){if(!i||b.type(i)!=="object"||i.nodeType||b.isWindow(i))return false;if(i.constructor&&!C.call(i,"constructor")&&!C.call(i.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return false;for(var r in i);return r===A||C.call(i,r)},isEmptyObject:function(i){for(var r in i)return false;return true},error:function(i){throw i;},parseJSON:function(i){if(typeof i!=="string"||!i)return null;i=b.trim(i); if(D.test(i.replace(H,"@").replace(w,"]").replace(G,"")))return E.JSON&&E.JSON.parse?E.JSON.parse(i):(new Function("return "+i))();else b.error("Invalid JSON: "+i)},noop:function(){},globalEval:function(i){if(i&&k.test(i)){var r=u.getElementsByTagName("head")[0]||u.documentElement,y=u.createElement("script");y.type="text/javascript";if(b.support.scriptEval)y.appendChild(u.createTextNode(i));else y.text=i;r.insertBefore(y,r.firstChild);r.removeChild(y)}},nodeName:function(i,r){return i.nodeName&&i.nodeName.toUpperCase()=== r.toUpperCase()},each:function(i,r,y){var z,F=0,I=i.length,K=I===A||b.isFunction(i);if(y)if(K)for(z in i){if(r.apply(i[z],y)===false)break}else for(;F";a=u.createDocumentFragment();a.appendChild(d.firstChild);c.support.checkClone=a.cloneNode(true).cloneNode(true).lastChild.checked;c(function(){var s=u.createElement("div"); s.style.width=s.style.paddingLeft="1px";u.body.appendChild(s);c.boxModel=c.support.boxModel=s.offsetWidth===2;if("zoom"in s.style){s.style.display="inline";s.style.zoom=1;c.support.inlineBlockNeedsLayout=s.offsetWidth===2;s.style.display="";s.innerHTML="
";c.support.shrinkWrapBlocks=s.offsetWidth!==2}s.innerHTML="
t


";if(!(j.querySelectorAll&&j.querySelectorAll(".TEST").length===0)){l=function(m,p,q,t){p=p||u;if(!t&&!l.isXML(p))if(p.nodeType===9)try{return D(p.querySelectorAll(m),q)}catch(x){}else if(p.nodeType===1&&p.nodeName.toLowerCase()!=="object"){var C=p.id,P=p.id="__sizzle__";try{return D(p.querySelectorAll("#"+P+" "+m),q)}catch(N){}finally{if(C)p.id=C;else p.removeAttribute("id")}}return g(m,p,q,t)};for(var o in g)l[o]=g[o]; j=null}}();(function(){var g=u.documentElement,j=g.matchesSelector||g.mozMatchesSelector||g.webkitMatchesSelector||g.msMatchesSelector,o=false;try{j.call(u.documentElement,":sizzle")}catch(m){o=true}if(j)l.matchesSelector=function(p,q){try{if(o||!n.match.PSEUDO.test(q))return j.call(p,q)}catch(t){}return l(q,null,null,[p]).length>0}})();(function(){var g=u.createElement("div");g.innerHTML="
";if(!(!g.getElementsByClassName||g.getElementsByClassName("e").length=== 0)){g.lastChild.className="e";if(g.getElementsByClassName("e").length!==1){n.order.splice(1,0,"CLASS");n.find.CLASS=function(j,o,m){if(typeof o.getElementsByClassName!=="undefined"&&!m)return o.getElementsByClassName(j[1])};g=null}}})();l.contains=u.documentElement.contains?function(g,j){return g!==j&&(g.contains?g.contains(j):true)}:function(g,j){return!!(g.compareDocumentPosition(j)&16)};l.isXML=function(g){return(g=(g?g.ownerDocument||g:0).documentElement)?g.nodeName!=="HTML":false};var M=function(g, j){for(var o=[],m="",p,q=j.nodeType?[j]:j;p=n.match.PSEUDO.exec(g);){m+=p[0];g=g.replace(n.match.PSEUDO,"")}g=n.relative[g]?g+"*":g;p=0;for(var t=q.length;p0)for(var h=d;h0},closest:function(a, b){var d=[],e,f,h=this[0];if(c.isArray(a)){var k={},l,n=1;if(h&&a.length){e=0;for(f=a.length;e-1:c(h).is(e))d.push({selector:l,elem:h,level:n})}h=h.parentNode;n++}}return d}k=$a.test(a)?c(a,b||this.context):null;e=0;for(f=this.length;e-1:c.find.matchesSelector(h,a)){d.push(h);break}else{h=h.parentNode;if(!h|| !h.ownerDocument||h===b)break}d=d.length>1?c.unique(d):d;return this.pushStack(d,"closest",a)},index:function(a){if(!a||typeof a==="string")return c.inArray(this[0],a?c(a):this.parent().children());return c.inArray(a.DirectQuery?a[0]:a,this)},add:function(a,b){var d=typeof a==="string"?c(a,b||this.context):c.makeArray(a),e=c.merge(this.get(),d);return this.pushStack(!d[0]||!d[0].parentNode||d[0].parentNode.nodeType===11||!e[0]||!e[0].parentNode||e[0].parentNode.nodeType===11?e:c.unique(e))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}}); c.each({parent:function(a){return(a=a.parentNode)&&a.nodeType!==11?a:null},parents:function(a){return c.dir(a,"parentNode")},parentsUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"parentNode",d)},next:function(a){return c.nth(a,2,"nextSibling")},prev:function(a){return c.nth(a,2,"previousSibling")},nextAll:function(a){return c.dir(a,"nextSibling")},prevAll:function(a){return c.dir(a,"previousSibling")},nextUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"nextSibling",d)},prevUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,"previousSibling", d)},siblings:function(a){return c.sibling(a.parentNode.firstChild,a)},children:function(a){return c.sibling(a.firstChild)},contents:function(a){return c.nodeName(a,"iframe")?a.contentDocument||a.contentWindow.document:c.makeArray(a.childNodes)}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e){var f=c.map(this,b,d);Wa.test(a)||(e=d);if(e&&typeof e==="string")f=c.filter(e,f);f=this.length>1?c.unique(f):f;if((this.length>1||Ya.test(e))&&Xa.test(a))f=f.reverse();return this.pushStack(f,a,Za.call(arguments).join(","))}}); c.extend({filter:function(a,b,d){if(d)a=":not("+a+")";return b.length===1?c.find.matchesSelector(b[0],a)?[b[0]]:[]:c.find.matches(a,b)},dir:function(a,b,d){var e=[];for(a=a[b];a&&a.nodeType!==9&&(d===A||a.nodeType!==1||!c(a).is(d));){a.nodeType===1&&e.push(a);a=a[b]}return e},nth:function(a,b,d){b=b||1;for(var e=0;a;a=a[d])if(a.nodeType===1&&++e===b)break;return a},sibling:function(a,b){for(var d=[];a;a=a.nextSibling)a.nodeType===1&&a!==b&&d.push(a);return d}});var xa=/ DirectQuery\d+="(?:\d+|null)"/g, $=/^\s+/,ya=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/ig,za=/<([\w:]+)/,ab=/\s]+\/)>/g,O={option:[1,""],legend:[1,"
","
"],thead:[1,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
"],col:[2,"","
"], area:[1,"",""],_default:[0,"",""]};O.optgroup=O.option;O.tbody=O.tfoot=O.colgroup=O.caption=O.thead;O.th=O.td;if(!c.support.htmlSerialize)O._default=[1,"div
","
"];c.fn.extend({text:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){var d=c(this);d.text(a.call(this,b,d.text()))});if(typeof a!=="object"&&a!==A)return this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||u).createTextNode(a));return c.text(this)},wrapAll:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(d){c(this).wrapAll(a.call(this, d))});if(this[0]){var b=c(a,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(true);this[0].parentNode&&b.insertBefore(this[0]);b.map(function(){for(var d=this;d.firstChild&&d.firstChild.nodeType===1;)d=d.firstChild;return d}).append(this)}return this},wrapInner:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){c(this).wrapInner(a.call(this,b))});return this.each(function(){var b=c(this),d=b.contents();d.length?d.wrapAll(a):b.append(a)})},wrap:function(a){return this.each(function(){c(this).wrapAll(a)})}, unwrap:function(){return this.parent().each(function(){c.nodeName(this,"body")||c(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.appendChild(a)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.insertBefore(a,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this)});else if(arguments.length){var a= c(arguments[0]);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this.nextSibling)});else if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,c(arguments[0]).toArray());return a}},remove:function(a,b){for(var d=0,e;(e=this[d])!=null;d++)if(!a||c.filter(a,[e]).length){if(!b&&e.nodeType===1){c.cleanData(e.getElementsByTagName("*")); c.cleanData([e])}e.parentNode&&e.parentNode.removeChild(e)}return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++)for(b.nodeType===1&&c.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));b.firstChild;)b.removeChild(b.firstChild);return this},clone:function(a){var b=this.map(function(){if(!c.support.noCloneEvent&&!c.isXMLDoc(this)){var d=this.outerHTML,e=this.ownerDocument;if(!d){d=e.createElement("div");d.appendChild(this.cloneNode(true));d=d.innerHTML}return c.clean([d.replace(xa,"").replace(cb,'="$1">').replace($, "")],e)[0]}else return this.cloneNode(true)});if(a===true){la(this,b);la(this.find("*"),b.find("*"))}return b},html:function(a){if(a===A)return this[0]&&this[0].nodeType===1?this[0].innerHTML.replace(xa,""):null;else if(typeof a==="string"&&!Aa.test(a)&&(c.support.leadingWhitespace||!DirectQuery.test(a))&&!O[(za.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(ya,"<$1>");try{for(var b=0,d=this.length;b0||e.cacheable||this.length>1?l.cloneNode(true):l)}k.length&&c.each(k,Ka)}return this}});c.buildFragment=function(a,b,d){var e,f,h;b=b&&b[0]?b[0].ownerDocument||b[0]:u;if(a.length===1&&typeof a[0]==="string"&&a[0].length<512&&b===u&&!Aa.test(a[0])&&(c.support.checkClone|| !Ba.test(a[0]))){f=true;if(h=c.fragments[a[0]])if(h!==1)e=h}if(!e){e=b.createDocumentFragment();c.clean(a,b,e,d)}if(f)c.fragments[a[0]]=h?e:1;return{fragment:e,cacheable:f}};c.fragments={};c.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){c.fn[a]=function(d){var e=[];d=c(d);var f=this.length===1&&this[0].parentNode;if(f&&f.nodeType===11&&f.childNodes.length===1&&d.length===1){d[b](this[0]);return this}else{f=0;for(var h= d.length;f0?this.clone(true):this).get();c(d[f])[b](k);e=e.concat(k)}return this.pushStack(e,a,d.selector)}}});c.extend({clean:function(a,b,d,e){b=b||u;if(typeof b.createElement==="undefined")b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||u;for(var f=[],h=0,k;(k=a[h])!=null;h++){if(typeof k==="number")k+="";if(k){if(typeof k==="string"&&!bb.test(k))k=b.createTextNode(k);else if(typeof k==="string"){k=k.replace(ya,"<$1>");var l=(za.exec(k)||["",""])[1].toLowerCase(),n=O[l]||O._default, s=n[0],v=b.createElement("div");for(v.innerHTML=n[1]+k+n[2];s--;)v=v.lastChild;if(!c.support.tbody){s=ab.test(k);l=l==="table"&&!s?v.firstChild&&v.firstChild.childNodes:n[1]===""&&!s?v.childNodes:[];for(n=l.length-1;n>=0;--n)c.nodeName(l[n],"tbody")&&!l[n].childNodes.length&&l[n].parentNode.removeChild(l[n])}!c.support.leadingWhitespace&&DirectQuery.test(k)&&v.insertBefore(b.createTextNode(DirectQuery.exec(k)[0]),v.firstChild);k=v.childNodes}if(k.nodeType)f.push(k);else f=c.merge(f,k)}}if(d)for(h=0;f[h];h++)if(e&& c.nodeName(f[h],"script")&&(!f[h].type||f[h].type.toLowerCase()==="text/javascript"))e.push(f[h].parentNode?f[h].parentNode.removeChild(f[h]):f[h]);else{f[h].nodeType===1&&f.splice.apply(f,[h+1,0].concat(c.makeArray(f[h].getElementsByTagName("script"))));d.appendChild(f[h])}return f},cleanData:function(a){for(var b,d,e=c.cache,f=c.event.special,h=c.support.deleteExpando,k=0,l;(l=a[k])!=null;k++)if(!(l.nodeName&&c.noData[l.nodeName.toLowerCase()]))if(d=l[c.expando]){if((b=e[d])&&b.events)for(var n in b.events)f[n]? c.event.remove(l,n):c.removeEvent(l,n,b.handle);if(h)delete l[c.expando];else l.removeAttribute&&l.removeAttribute(c.expando);delete e[d]}}});var Ca=/alpha\([^)]*\)/i,db=/opacity=([^)]*)/,eb=/-([a-z])/ig,fb=/([A-Z])/g,Da=/^-?\d+(?:px)?$/i,gb=/^-?\d/,hb={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},La=["Left","Right"],Ma=["Top","Bottom"],W,ib=u.defaultView&&u.defaultView.getComputedStyle,jb=function(a,b){return b.toUpperCase()};c.fn.css=function(a,b){if(arguments.length===2&&b===A)return this; return c.access(this,a,b,true,function(d,e,f){return f!==A?c.style(d,e,f):c.css(d,e)})};c.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var d=W(a,"opacity","opacity");return d===""?"1":d}else return a.style.opacity}}},cssNumber:{zIndex:true,fontWeight:true,opacity:true,zoom:true,lineHeight:true},cssProps:{"float":c.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,b,d,e){if(!(!a||a.nodeType===3||a.nodeType===8||!a.style)){var f,h=c.camelCase(b),k=a.style,l=c.cssHooks[h];b=c.cssProps[h]|| h;if(d!==A){if(!(typeof d==="number"&&isNaN(d)||d==null)){if(typeof d==="number"&&!c.cssNumber[h])d+="px";if(!l||!("set"in l)||(d=l.set(a,d))!==A)try{k[b]=d}catch(n){}}}else{if(l&&"get"in l&&(f=l.get(a,false,e))!==A)return f;return k[b]}}},css:function(a,b,d){var e,f=c.camelCase(b),h=c.cssHooks[f];b=c.cssProps[f]||f;if(h&&"get"in h&&(e=h.get(a,true,d))!==A)return e;else if(W)return W(a,b,f)},swap:function(a,b,d){var e={},f;for(f in b){e[f]=a.style[f];a.style[f]=b[f]}d.call(a);for(f in b)a.style[f]= e[f]},camelCase:function(a){return a.replace(eb,jb)}});c.curCSS=c.css;c.each(["height","width"],function(a,b){c.cssHooks[b]={get:function(d,e,f){var h;if(e){if(d.offsetWidth!==0)h=ma(d,b,f);else c.swap(d,hb,function(){h=ma(d,b,f)});return h+"px"}},set:function(d,e){if(Da.test(e)){e=parseFloat(e);if(e>=0)return e+"px"}else return e}}});if(!c.support.opacity)c.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return db.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"": b?"1":""},set:function(a,b){var d=a.style;d.zoom=1;var e=c.isNaN(b)?"":"alpha(opacity="+b*100+")",f=d.filter||"";d.filter=Ca.test(f)?f.replace(Ca,e):d.filter+" "+e}};if(ib)W=function(a,b,d){var e;d=d.replace(fb,"-$1").toLowerCase();if(!(b=a.ownerDocument.defaultView))return A;if(b=b.getComputedStyle(a,null)){e=b.getPropertyValue(d);if(e===""&&!c.contains(a.ownerDocument.documentElement,a))e=c.style(a,d)}return e};else if(u.documentElement.currentStyle)W=function(a,b){var d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b], h=a.style;if(!Da.test(f)&&gb.test(f)){d=h.left;e=a.runtimeStyle.left;a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left;h.left=b==="fontSize"?"1em":f||0;f=h.pixelLeft+"px";h.left=d;a.runtimeStyle.left=e}return f};if(c.expr&&c.expr.filters){c.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetHeight;return a.offsetWidth===0&&b===0||!c.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style.display||c.css(a,"display"))==="none"};c.expr.filters.visible=function(a){return!c.expr.filters.hidden(a)}}var kb=c.now(),lb=/)<[^<]*)*<\/script>/gi, mb=/^(?:select|textarea)/i,nb=/^(?:color|date|datetime|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,ob=/^(?:GET|HEAD|DELETE)$/,Na=/\[\]$/,T=/\=\?(&|$)/,ia=/\?/,pb=/([?&])_=[^&]*/,qb=/^(\w+:)?\/\/([^\/?#]+)/,rb=/%20/g,sb=/#.*$/,Ea=c.fn.load;c.fn.extend({load:function(a,b,d){if(typeof a!=="string"&&Ea)return Ea.apply(this,arguments);else if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var f=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}e="GET";if(b)if(c.isFunction(b)){d= b;b=null}else if(typeof b==="object"){b=c.param(b,c.ajaxSettings.traditional);e="POST"}var h=this;c.ajax({url:a,type:e,dataType:"html",data:b,complete:function(k,l){if(l==="success"||l==="notmodified")h.html(f?c("
").append(k.responseText.replace(lb,"")).find(f):k.responseText);d&&h.each(d,[k.responseText,l,k])}});return this},serialize:function(){return c.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?c.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&& !this.disabled&&(this.checked||mb.test(this.nodeName)||nb.test(this.type))}).map(function(a,b){var d=c(this).val();return d==null?null:c.isArray(d)?c.map(d,function(e){return{name:b.name,value:e}}):{name:b.name,value:d}}).get()}});c.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(a,b){c.fn[b]=function(d){return this.bind(b,d)}});c.extend({get:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b=null}return c.ajax({type:"GET",url:a,data:b,success:d,dataType:e})}, getScript:function(a,b){return c.get(a,null,b,"script")},getJSON:function(a,b,d){return c.get(a,b,d,"json")},post:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b={}}return c.ajax({type:"POST",url:a,data:b,success:d,dataType:e})},ajaxSetup:function(a){c.extend(c.ajaxSettings,a)},ajaxSettings:{url:location.href,global:true,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:true,async:true,xhr:function(){return new E.XMLHttpRequest},accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html", script:"text/javascript, application/javascript",json:"application/json, text/javascript",text:"text/plain",_default:"*/*"}},ajax:function(a){var b=c.extend(true,{},c.ajaxSettings,a),d,e,f,h=b.type.toUpperCase(),k=ob.test(h);b.url=b.url.replace(sb,"");b.context=a&&a.context!=null?a.context:b;if(b.data&&b.processData&&typeof b.data!=="string")b.data=c.param(b.data,b.traditional);if(b.dataType==="jsonp"){if(h==="GET")T.test(b.url)||(b.url+=(ia.test(b.url)?"&":"?")+(b.jsonp||"callback")+"=?");else if(!b.data|| !T.test(b.data))b.data=(b.data?b.data+"&":"")+(b.jsonp||"callback")+"=?";b.dataType="json"}if(b.dataType==="json"&&(b.data&&T.test(b.data)||T.test(b.url))){d=b.jsonpCallback||"jsonp"+kb++;if(b.data)b.data=(b.data+"").replace(T,"="+d+"$1");b.url=b.url.replace(T,"="+d+"$1");b.dataType="script";var l=E[d];E[d]=function(m){f=m;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);if(c.isFunction(l))l(m);else{E[d]=A;try{delete E[d]}catch(p){}}v&&v.removeChild(B)}}if(b.dataType==="script"&&b.cache===null)b.cache= false;if(b.cache===false&&h==="GET"){var n=c.now(),s=b.url.replace(pb,"$1_="+n);b.url=s+(s===b.url?(ia.test(b.url)?"&":"?")+"_="+n:"")}if(b.data&&h==="GET")b.url+=(ia.test(b.url)?"&":"?")+b.data;b.global&&c.active++===0&&c.event.trigger("ajaxStart");n=(n=qb.exec(b.url))&&(n[1]&&n[1]!==location.protocol||n[2]!==location.host);if(b.dataType==="script"&&h==="GET"&&n){var v=u.getElementsByTagName("head")[0]||u.documentElement,B=u.createElement("script");if(b.scriptCharset)B.charset=b.scriptCharset;B.src= b.url;if(!d){var D=false;B.onload=B.onreadystatechange=function(){if(!D&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){D=true;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);B.onload=B.onreadystatechange=null;v&&B.parentNode&&v.removeChild(B)}}}v.insertBefore(B,v.firstChild);return A}var H=false,w=b.xhr();if(w){b.username?w.open(h,b.url,b.async,b.username,b.password):w.open(h,b.url,b.async);try{if(b.data!=null&&!k||a&&a.contentType)w.setRequestHeader("Content-Type", b.contentType);if(b.ifModified){c.lastModified[b.url]&&w.setRequestHeader("If-Modified-Since",c.lastModified[b.url]);c.etag[b.url]&&w.setRequestHeader("If-None-Match",c.etag[b.url])}n||w.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest");w.setRequestHeader("Accept",b.dataType&&b.accepts[b.dataType]?b.accepts[b.dataType]+", */*; q=0.01":b.accepts._default)}catch(G){}if(b.beforeSend&&b.beforeSend.call(b.context,w,b)===false){b.global&&c.active--===1&&c.event.trigger("ajaxStop");w.abort();return false}b.global&& c.triggerGlobal(b,"ajaxSend",[w,b]);var M=w.onreadystatechange=function(m){if(!w||w.readyState===0||m==="abort"){H||c.handleComplete(b,w,e,f);H=true;if(w)w.onreadystatechange=c.noop}else if(!H&&w&&(w.readyState===4||m==="timeout")){H=true;w.onreadystatechange=c.noop;e=m==="timeout"?"timeout":!c.httpSuccess(w)?"error":b.ifModified&&c.httpNotModified(w,b.url)?"notmodified":"success";var p;if(e==="success")try{f=c.httpData(w,b.dataType,b)}catch(q){e="parsererror";p=q}if(e==="success"||e==="notmodified")d|| c.handleSuccess(b,w,e,f);else c.handleError(b,w,e,p);d||c.handleComplete(b,w,e,f);m==="timeout"&&w.abort();if(b.async)w=null}};try{var g=w.abort;w.abort=function(){w&&g.call&&g.call(w);M("abort")}}catch(j){}b.async&&b.timeout>0&&setTimeout(function(){w&&!H&&M("timeout")},b.timeout);try{w.send(k||b.data==null?null:b.data)}catch(o){c.handleError(b,w,null,o);c.handleComplete(b,w,e,f)}b.async||M();return w}},param:function(a,b){var d=[],e=function(h,k){k=c.isFunction(k)?k():k;d[d.length]=encodeURIComponent(h)+ "="+encodeURIComponent(k)};if(b===A)b=c.ajaxSettings.traditional;if(c.isArray(a)||a.DirectQuery)c.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var f in a)ca(f,a[f],b,e);return d.join("&").replace(rb,"+")}});c.extend({active:0,lastModified:{},etag:{},handleError:function(a,b,d,e){a.error&&a.error.call(a.context,b,d,e);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxError",[b,a,e])},handleSuccess:function(a,b,d,e){a.success&&a.success.call(a.context,e,d,b);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxSuccess",[b,a])},handleComplete:function(a, b,d){a.complete&&a.complete.call(a.context,b,d);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxComplete",[b,a]);a.global&&c.active--===1&&c.event.trigger("ajaxStop")},triggerGlobal:function(a,b,d){(a.context&&a.context.url==null?c(a.context):c.event).trigger(b,d)},httpSuccess:function(a){try{return!a.status&&location.protocol==="file:"||a.status>=200&&a.status<300||a.status===304||a.status===1223}catch(b){}return false},httpNotModified:function(a,b){var d=a.getResponseHeader("Last-Modified"),e=a.getResponseHeader("Etag"); if(d)c.lastModified[b]=d;if(e)c.etag[b]=e;return a.status===304},httpData:function(a,b,d){var e=a.getResponseHeader("content-type")||"",f=b==="xml"||!b&&e.indexOf("xml")>=0;a=f?a.responseXML:a.responseText;f&&a.documentElement.nodeName==="parsererror"&&c.error("parsererror");if(d&&d.dataFilter)a=d.dataFilter(a,b);if(typeof a==="string")if(b==="json"||!b&&e.indexOf("json")>=0)a=c.parseJSON(a);else if(b==="script"||!b&&e.indexOf("javascript")>=0)c.globalEval(a);return a}});if(E.ActiveXObject)c.ajaxSettings.xhr= function(){if(E.location.protocol!=="file:")try{return new E.XMLHttpRequest}catch(a){}try{return new E.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}};c.support.ajax=!!c.ajaxSettings.xhr();var da={},tb=/^(?:toggle|show|hide)$/,ub=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)(.*)$/,aa,na=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]];c.fn.extend({show:function(a,b,d){if(a||a===0)return this.animate(S("show",3),a,b,d);else{a= 0;for(b=this.length;a=0;e--)if(d[e].elem===this){b&&d[e](true);d.splice(e,1)}});b||this.dequeue();return this}});c.each({slideDown:S("show",1),slideUp:S("hide",1),slideToggle:S("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e,f){return this.animate(b, d,e,f)}});c.extend({speed:function(a,b,d){var e=a&&typeof a==="object"?c.extend({},a):{complete:d||!d&&b||c.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:d&&b||b&&!c.isFunction(b)&&b};e.duration=c.fx.off?0:typeof e.duration==="number"?e.duration:e.duration in c.fx.speeds?c.fx.speeds[e.duration]:c.fx.speeds._default;e.old=e.complete;e.complete=function(){e.queue!==false&&c(this).dequeue();c.isFunction(e.old)&&e.old.call(this)};return e},easing:{linear:function(a,b,d,e){return d+e*a},swing:function(a,b,d,e){return(-Math.cos(a* Math.PI)/2+0.5)*e+d}},timers:[],fx:function(a,b,d){this.options=b;this.elem=a;this.prop=d;if(!b.orig)b.orig={}}});c.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this);(c.fx.step[this.prop]||c.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a=parseFloat(c.css(this.elem,this.prop));return a&&a>-1E4?a:0},custom:function(a,b,d){function e(h){return f.step(h)} this.startTime=c.now();this.start=a;this.end=b;this.unit=d||this.unit||"px";this.now=this.start;this.pos=this.state=0;var f=this;a=c.fx;e.elem=this.elem;if(e()&&c.timers.push(e)&&!aa)aa=setInterval(a.tick,a.interval)},show:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.show=true;this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur());c(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.hide=true; this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b=c.now(),d=true;if(a||b>=this.options.duration+this.startTime){this.now=this.end;this.pos=this.state=1;this.update();this.options.curAnim[this.prop]=true;for(var e in this.options.curAnim)if(this.options.curAnim[e]!==true)d=false;if(d){if(this.options.overflow!=null&&!c.support.shrinkWrapBlocks){var f=this.elem,h=this.options;c.each(["","X","Y"],function(l,n){f.style["overflow"+n]=h.overflow[l]})}this.options.hide&&c(this.elem).hide();if(this.options.hide|| this.options.show)for(var k in this.options.curAnim)c.style(this.elem,k,this.options.orig[k]);this.options.complete.call(this.elem)}return false}else{a=b-this.startTime;this.state=a/this.options.duration;b=this.options.easing||(c.easing.swing?"swing":"linear");this.pos=c.easing[this.options.specialEasing&&this.options.specialEasing[this.prop]||b](this.state,a,0,1,this.options.duration);this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos;this.update()}return true}};c.extend(c.fx,{tick:function(){for(var a= c.timers,b=0;b-1;e={};var s={};if(n)s=f.position();k=n?s.top:parseInt(k,10)||0;l=n?s.left:parseInt(l,10)||0;if(c.isFunction(b))b=b.call(a,d,h);if(b.top!=null)e.top=b.top-h.top+k;if(b.left!=null)e.left=b.left-h.left+l;"using"in b?b.using.call(a, e):f.css(e)}};c.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),d=this.offset(),e=Fa.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();d.top-=parseFloat(c.css(a,"marginTop"))||0;d.left-=parseFloat(c.css(a,"marginLeft"))||0;e.top+=parseFloat(c.css(b[0],"borderTopWidth"))||0;e.left+=parseFloat(c.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0;return{top:d.top-e.top,left:d.left-e.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){for(var a=this.offsetParent||u.body;a&&!Fa.test(a.nodeName)&& c.css(a,"position")==="static";)a=a.offsetParent;return a})}});c.each(["Left","Top"],function(a,b){var d="scroll"+b;c.fn[d]=function(e){var f=this[0],h;if(!f)return null;if(e!==A)return this.each(function(){if(h=ea(this))h.scrollTo(!a?e:c(h).scrollLeft(),a?e:c(h).scrollTop());else this[d]=e});else return(h=ea(f))?"pageXOffset"in h?h[a?"pageYOffset":"pageXOffset"]:c.support.boxModel&&h.document.documentElement[d]||h.document.body[d]:f[d]}});c.each(["Height","Width"],function(a,b){var d=b.toLowerCase(); c.fn["inner"+b]=function(){return this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,"padding")):null};c.fn["outer"+b]=function(e){return this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,e?"margin":"border")):null};c.fn[d]=function(e){var f=this[0];if(!f)return e==null?null:this;if(c.isFunction(e))return this.each(function(h){var k=c(this);k[d](e.call(this,h,k[d]()))});return c.isWindow(f)?f.document.compatMode==="CSS1Compat"&&f.document.documentElement["client"+b]||f.document.body["client"+b]:f.nodeType===9?Math.max(f.documentElement["client"+ b],f.body["scroll"+b],f.documentElement["scroll"+b],f.body["offset"+b],f.documentElement["offset"+b]):e===A?parseFloat(c.css(f,d)):this.css(d,typeof e==="string"?e:e+"px")}})})(window); DirectQuery.noConflict(); } if(typeof(DirectQuery)=='undefined'){ eval('window.$ = j'+'Query;'); } //DirectQuery(document).ready(function(){$ = DirectQuery;}); // --- common.js --- Array.prototype.inArray = function (value) // Returns true if the passed value is found in the // array. Returns false if it is not. { var i; for (i=0; i < this.length; i++) { // Matches identical (===), not just similar (==). if (this[i] === value) { return true; } } return false; }; function getcookie(cookiename) { var cookiestring=""+document.cookie; var index1=cookiestring.indexOf(cookiename); if (index1==-1 || cookiename=="") return ""; var index2=cookiestring.indexOf(';',index1); if (index2==-1) index2=cookiestring.length; return unescape(cookiestring.substring(index1+cookiename.length+1,index2)); } function openSaleChannel(idSaleChannel,mode, params) { reffid=getcookie('reff_id'); reff=''; if(reffid!='') { reff="&reffid="+reffid; } if ((rt=getcookie('mny_rt'))) rt="&mny_rt="+rt; else rt=''; var didParam = ''; if(getcookie('did')!='') didParam="&did="+getcookie('did'); if (typeof(did)!='undefined') didParam="&did="+did; var epiParam = getParameterByName('epi'); if (epiParam !== '') { epiParam = '&epi=' + epiParam; } var dtcParam = ''; if(getcookie('dtc')!='') dtcParam="&dtc="+getcookie('dtc'); if (typeof(dtc)!='undefined' && dtcParam == '') dtcParam="&dtc="+dtc; var dtcParamS = ''; if(getcookie('source_dtc')!='') dtcParamS="&source="+getcookie('source_dtc'); if (typeof(source_dtc)!='undefined' && dtcParamS == '') dtcParamS="&source="+source_dtc; var fdidParam = '';//IDFormData if (typeof(idFormData)!='undefined') fdidParam="&fdid="+idFormData; var resParam=''; resParam = '&res='+screen.width+'x'+screen.height; var userAgent=''; userAgent = '&userAgent='+escape(navigator.userAgent); if (mode) mode="&"+mode; else mode=""; var size = 'width=920,height=770'; if(typeof(sizeMap)!='undefined'){ if(typeof(sizeMap[idSaleChannel])!='undefined') size = sizeMap[idSaleChannel]; } if(typeof(params)=='undefined') params = ''; else params = escape("&"+params); /* if (idSaleChannel==10) window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + reff + rt, 'formularz'); else window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + mode + reff + rt, 'formularz', 'width=800,height=550,status=yes,scrollbars=yes'); */ window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + mode + reff + rt + didParam + dtcParam + epiParam + dtcParamS + fdidParam + resParam + userAgent + '&from='+escape(window.location) + params, 'formularz', size +',status=yes,scrollbars=yes'); /* var nofrm = new Array(1,2,3,4,5,6,54,55,56,71,75,76,85,51,13,14,27,34,40,43,48,81,39,74,78,86,87,88,83,38,138,82,84,128,127,126,125,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,129,130,131,132,133,139,140,102,148,151,152,153,154); if (nofrm.inArray(idSaleChannel)) { window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, '', 'width=800,height=550,status=yes,scrollbars=yes'); } else { window.open('https://direct.money.pl/o/form.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, mode, 'width=800,height=550,status=yes'); } */ } function m2mOpenSaleChannel(idSaleChannel, id) { if (idSaleChannel==304) { size=' width=880,height=1160 '; } else { size = ' width=920,height=770 '; } var didParam = ''; if (typeof(did)!='undefined') didParam=","+did; window.open('https://direct.money.pl/d/advertising_c3.php?'+id+','+idDistributor+',s,'+idSaleChannel + didParam, 'formularz', size +',status=yes,scrollbars=yes'); } function openMultiChannel(idMultiChannel, idOfferer, params){ var paramsStr =''; if(typeof(params)!='undefined'){ paramsStr = '&' + params.join('&'); } window.open('https://direct.money.pl/o/multiform.php?idMultiForm=' + idMultiChannel + '&idDistributor=' + idDistributor + '&idOfferer='+idOfferer + paramsStr, 'formularz', 'width=970,height=650,status=yes,scrollbars=yes'); } function openZZKChannel(zzkType, idSC, offererName){ var idSCParam=''; if(typeof(idSC)!='undefined'){ idSCParam = '&idSC='+idSC; } var offererNameParam=''; if(typeof(offererName)!='undefined'){ offererNameParam = '&bank='+offererName; } window.open('https://direct.money.pl/zzk2/new/index3.html?IDDistributor=' + idDistributor + '&type=' + zzkType + idSCParam + offererNameParam, 'formularz', 'width=965 ,height=700,status=yes,scrollbars=yes'); } function XopenSaleChannel(idSaleChannel) { //src.href='https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor; //src.target="_blank"; window.open('https://direct.money.pl/o/salechannel.php?idSaleChannel=' + idSaleChannel + '&idDistributor=' + idDistributor, 'formularz'); } function getParameterByName( name ) { name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]"); var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)"; var regex = new RegExp( regexS ); var results = regex.exec( window.location.href ); if( results == null ) return ""; else return decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " ")); } function catchReff() { var dp = (document.location && document.location.protocol && document.location.protocol=='https:')?'https://':'http://'; var reff=getParameterByName('reff'); if (reff) { var _refftrackimg = new Image(1,1); _refftrackimg.src=dp+'direct.money.pl/o/catchreff.php?reff='+reff+'&idDistributor=' + idDistributor + '&rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } else { var _directtrackimg = new Image(1,1); _directtrackimg.src=dp+'direct.money.pl/o/directtrack.php?rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } } if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load',catchReff,false); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent('onload',catchReff); } /*load style content in IE*/ function fixCssScript(){ var tmpDiv = document.createElement('div'); if(typeof(css_script) !='undefined'){ tmpDiv.innerHTML = '

x

'+css_script; if(tmpDiv.childNodes[1].nodeName == 'STYLE'){ document.body.appendChild(tmpDiv.childNodes[1]); } } } if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load',fixCssScript,false); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent('onload',fixCssScript); } function number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep){ if(typeof(NumberFormat)=='undefined'){ return number; } if(typeof(decimals)=='undefined')decimals = '0'; if(typeof(dec_point)=='undefined')dec_point = '.'; if(typeof(thousands_sep)=='undefined')thousands_sep = ' '; var num = new NumberFormat(number); num.setPlaces(decimals, false); num.setSeparators(true, thousands_sep, dec_point); return num.toFormatted(); } function comparisionHeader(actionType, list){ if(typeof(list)=='undefined')return; this.childList = { 'UL': {nextHeader: '
 • Pozostałe produkty...
 • '}, 'TABLE':{nextHeader: '
  '}, 'DIV':{nextHeader: ''} }; this.childNode = this.childList[list.nodeName]; this.headerContent = '

  Polecamy...

  '; if(actionType=='sortStart'){ DirectQuery(document).find('.HeaderDesc').remove(); } if(actionType=='sortEnd'){ if(firstSort){ if(DirectQuery(list).find('.item').length>0){ if(typeof(facebookComparisionHeader)!='undefined'){ this.headerContent = facebookComparisionHeader; } DirectQuery(list).before(this.headerContent); } if(DirectQuery(list).find('.item').length > 1){ DirectQuery(list).find('.item:eq(0)').after(this.childNode.nextHeader); } } firstSort = false; } } var getURLParams = function(){ var url_search = document.location.search.substr(1).split('&'); var get = {}; for(var item in url_search){ var tmp = url_search[item].split('='); get[tmp[0]] = tmp[1]; } return get; } function checkURLParams(){ var GET = getURLParams(); if(typeof(GET['compHeader'])!='undefined'){ compHeader = GET['compHeader']; if(compHeader == 'on'){ addHeader = true; } } if(typeof(GET['sortBy'])!='undefined') { var tableHeader = DirectQuery('#comparisonResults th'); for(var i=0; i'); } } formObj.submit(); } function setCalcResultOnCenter(obj, offset){ if(typeof(offset)=='undefined'){ var offset = 100; } if(typeof(obj)!='undefined'){ scrollTo(0,obj.offsetTop-offset); } else{ window.location.hash = 'calcButton'; scrollBy(0, -window.innerHeight/4); } } function addModuleStats(params){ if(params['module'] ){ var refferer = ''; if(typeof(params['refferer'])!='undefined'){ refferer = '&refferer='+params['refferer']; } else{ refferer = '&refferer='+window.location; } var img = new Image(1,1); img.src = '/d/module_statistics.php?IDDistributor='+idDistributor+'&module='+params['module']+refferer+'&type=image&rnd='+Math.round(Math.random()*10000000000); } } function showMailCollector(type) { type = typeof type !== 'undefined' ? type : 'indywidualny'; DirectQuery('#globalBackground').show(); mailCollectorDiv = document.createElement('div'); DirectQuery(mailCollectorDiv).hide().id("mailCollector").appendTo(DirectQuery("body")); DirectQuery.post('/mail-collector/'+type+'/', {}, function(data) { alert('OK'); console.log(data); }, 'json' ); } var _gaq= []; function ComparisionTextExtraction(node){ var jnode = DirectQuery(node); switch (jnode.attr('class')){ case 'first' : return jnode.find('img').attr('alt'); break; case 'last' : var value = parseInt(jnode.find('span.inrate').html()); if(isNaN(value)) return 0; else return value; break; default: if(jnode.find('span').length==0 )return 0; var value = parseFloat(jnode.find('span').html().replace(/ /g, "")); if(isNaN(value)) return 0; else return value; } } /** * addSlider2 * * oParams: * @required slider * @required input * @required sliderConfig http://refreshless.com/nouislider/slider-options/ * @nullable sufix */ function addSlider2(oParams) { // make sure that oParams object is provided if(typeof oParams !== "object") { throw new Error("oParams is not type of object"); } // data (keys) required to build slider var requiredFields = [ "slider", "input", "sliderConfig" ]; // make sure that user specified required data (keys) for(var i = 0; i < requiredFields.length; i++) { var requiredField = requiredFields[i]; if(!oParams.hasOwnProperty(requiredField)) { throw new Error("addSlider2: oParams object is incomplete. Required key `" + requiredField + "` has not been found"); } } // celowo zamknięte (function(oParams) { var slider = document.getElementById(oParams.slider); var input = DirectQuery("#" + oParams.input); noUiSlider.create(slider, oParams.sliderConfig); input.on("change", function(e) { slider.noUiSlider.set(parseInt(input.val())); }); slider.noUiSlider.on("update", function(values, handle) { var value = parseInt(values[handle]); if(typeof(DirectQuery(input).attr('sufix')) != 'undefined'){ value = number_format(value) + ' '+ DirectQuery(input).attr('sufix'); } input.val(value); }); })(oParams); } function onlyDigitsValues(field){ DirectQuery( field ).focus(function() { DirectQuery(field).val(parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,''))); }); DirectQuery( field ).keydown(function(event) { var avail_keys =[8,27,37,39,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105]; if(DirectQuery.inArray(event.which,avail_keys)==-1 || event.shiftKey){ event.preventDefault(); } }); DirectQuery( field).blur(function() { var val = ''; val = parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,'')); if(isNaN(val)){ if(typeof(DirectQuery(field).attr('min')) != 'undefined'){ val = DirectQuery(field).attr('min'); } else{ val = 0; } } if(typeof(DirectQuery(field).attr('sufix')) != 'undefined'){ val =number_format(val) + ' '+ DirectQuery(field).attr('sufix'); } DirectQuery(field).val(val); }); } function openLP(location) { var res = location.split("?"); if(res.length == 2) { window.open(location + '&IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } else { window.open(location + '?IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } } var idDistributor = 532; function loadForm_T1(){ var formData = DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t1_5e26db7c5ad83 .comparisonForm').serializeArray(); var uri=[]; if(formData.length > 0){ for(item in formData){ if(formData[item].name) uri.push(encodeURI(formData[item].name+'='+formData[item].value.replace(/ /g ,''))); } } var url = 'http://cf.pieniadz.pl/d/m2m_top.php?params=distributor,532,type,1,view,mini,offererLimit,3,format,ajax'+ '&'+uri.join('&')+ '&callback=?'; DirectQuery.getJSON( url, function(data){ DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t1_5e26db7c5ad83').html(data.content); }); } loadForm_T1(); DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t1_5e26db7c5ad83 .comparisonForm input[type=text],#m2m_comparison_mini_ranking_t1_5e26db7c5ad83 .comparisonForm select').live('change', function(){ loadForm_T1(); } ); function submitComparisonFormType1(form){ form.action = "http://cf.pieniadz.pl/kontaosobiste/porownanie-ofert/"; return true; } var wp_gemius_send = false; var wp_cookie_info = false; var wp_dot_type = ""; var wp_sn = "money_direct"; var wp_dot_addparams = {"ctype":1, "csystem":"m2m"}; document.write(''); var gwpClientId = "directmoney", gwpPxInfo = { action : "view" }, gwpExtParams = [ {name:"Produkt", value: "1"}, {name:"Kwota", value: "0"} ]; /* START sekcja stała, nie parametryzowana */ var gwpAction = (typeof gwpPxInfo != "undefined" && gwpPxInfo != null && typeof gwpPxInfo.action != "undefined" && gwpPxInfo.action != null) ? gwpPxInfo.action: 'undefined', gwpReferer = escape(new String(window.location).substring(0,250)), tt = Math.round(Math.random()*1E10), requestParams = { gwpAction : gwpAction, gwpReferer : gwpReferer, tt : tt, gwpClientId : gwpClientId }; (function (d, s, id, u, x) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; x.tt = Math.round(Math.random() * 1E10); js.src = "//px.wp.pl//" + u + "?" + (function (o, p) { for (p in x) if (typeof x[p] === "object") o.push(p + '=' + escape(JSON.stringify(x[p]))); else o.push(p + '=' + escape(x[p])); return o.join("&"); }([])); fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "gwppx", "exdotdynamic/", requestParams));
  Porównywarka kont osobistych

  Chcesz otrzymać dopasowaną ofertę? Wprowadzaj dane poniżej, a my na bieżąco dokonamy przeliczeń...

  Miesięczne wpływy na rachunek

  |
  1000
  |
  5000
  |
  20000

  Średnie miesięczne saldo i Suma środków znajdujących się na rachunku każdego dnia miesiąca podzielona przez ilość dni w danym miesiącu kalendarzowym

  Miesięczny obrót kartą i Suma transakcji wykonywanych kartą w ciągu miesiąca

  Liczba wykonywanych przelewów zewnętrznych (miesiąc)

  Liczba transakcji kartą (miesiąc)

  Pozostałe produkty...
  Pozostałe produkty...
  Bank
  Opłata za prowadzenie i Miesięczny koszt prowadzenia rachunku
  Money-Back Oprocentowanie Łączny koszt obsługi Popularność
  Szukasz najlepszego konta osobistego?
  Wybierzemy najlepszą ofertę. Bezpłatnie.
  zamów teraz
  Alior Bank
  Konto Jakże Osobiste
  0 zł za konto i kartę dla aktywnych

  0 zł za dwie aktywne korzyści

  0 zł za krajowe przelewy internetowe w PLN

  10 korzyści do wyboru
  0 PLN
  TAK
  0%
  0.00 PLN
  5 zamów teraz
  Alior Bank
  Konto Internetowe
  0 zł za konto

  0 zł za kartę debetową

  0 zł za przelewy internetowe

  0 zł za bankomaty


  0 PLN
  NIE
  2.50%
  5.00 PLN
  3 zamów teraz
  Bank Pekao SA
  Konto osobiste
  Załóż Konto Przekorzystne na selfie,

  spełnij pozostałe warunki i zyskaj do 200 zł
  0 PLN
  TAK
  0%
  6.00 PLN
  5 zamów teraz
  GETIN Bank
  Konto Proste Zasady
  0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce

  0 zł za prowadzenie konta

  0 zł za wydanie i prowadzenie karty debetowej
  0 PLN
  TAK
  0%
  0.70 PLN
  5 zamów teraz
  Citi Handlowy
  Konto Citi Priority z Kartą Kredytową Citibank
  Otwórz Konto Osobiste Citi Priority wraz z Kartą Kredytową Citibank

  i zacznij oszczędzać!

  Sprawdź, jak możesz zyskać do 3% w skali roku

  na Koncie Oszczędnościowym.
  0 PLN
  NIE
  0%
  0.00 PLN
  5 zamów teraz
  Santander Bank Polska
  Konto Jakie Chcę
  0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce i na świecie

  0 zł za przelewy natychmiastowe w internecie

  80 zł za polecenie konta rodzinie i znajomym

  do 300 zł zwrotu rocznie za rachunki

  150 zł za wpływ wynagrodzenia i aktywność na koncie
  0 PLN
  TAK
  0%
  0.00 PLN
  4 zamów teraz
  BNP Paribas
  Konto Otwarte na Ciebie
  0 zł za prowadzenie rachunku

  0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj

  0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash w Polsce

  0 PLN
  NIE
  0%
  5.00 PLN
  4 zamów teraz
  mBank
  eKonto w promocji
  Konto z bankomatami za 0 zł i aż do 140 zł premii

  0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku

  0 zł wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce

  0 zł za kartę przy 1 transakcji w miesiącu

  0 zł za 3 wypłaty z bankomatów za granicą
  0 PLN
  NIE
  0%
  0.00 PLN
  4 zamów teraz
  T-Mobile Usługi Bankowe
  Konto Premium
  5% zwrotu wartości zakupów, do 300 zł rocznie

  0 zł za konto i kartę do konta, jeśli w miesiącu dokonasz zakupów za 500 zł lub więcej

  0 PLN
  TAK
  0.10%
  0.00 PLN
  3 zamów teraz
  T-Mobile Usługi Bankowe
  Konto Freemium
  5% zwrotu wartości zakupów, do 180 zł rocznie

  0 zł za kartę do konta, przy dokonaniu transakcji za jedyne 200 zł miesięcznie

  0 zł za prowadzenie konta i krajowe przelewy internetowe
  0 PLN
  TAK
  0.10%
  0.00 PLN
  3 zamów teraz
  Bank Millennium
  Konto 360°
  0 zł za konto i kartę do konta!

  0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą

  0 zł za krajowe przelewy przez Internet i Aplikację Mobilną  0 PLN
  NIE
  0%
  5.00 PLN
  3 zamów teraz
  PKO Bank Polski
  PKO Konto za Zero
  0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta)*

  0 zł za obsługę karty debetowej*

  0 zł za wypłaty gotówki z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego

  wygodne płatności kodem BLIK lub zbliżeniowo z aplikacją mobilną IKO
  0 PLN
  NIE
  0%
  12.00 PLN
  3 zamów teraz
  PKO Bank Polski
  PKO Konto bez Granic
  0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie*

  0 zł za obsługę karty debetowej;

  0 zł za zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty;

  0 zł za wypłatę gotówki do 300 zł (Cashback) w punktach usługowych

  i handlowych oznakowanych symbolem Visa cash.
  17.90 PLN
  NIE
  0%
  17.90 PLN
  2 zamów teraz
  Szukasz najlepszego konta osobistego?
  Wybierzemy najlepszą ofertę. Bezpłatnie.
  zamów teraz

  Wszelkie dane oraz informacje w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że informacja podana przez usługodawcę stanowi inaczej. Totalmoney.pl sp. z o.o. pośredniczy pomiędzy Użytkownikami serwisu a usługodawcami z zachowaniem najwyższych profesjonalnych standardów. Wyłączną odpowiedzialność za dane i informacje pochodzące od usługodawców ponosi usługodawca będący dostawcą danych lub informacji.

  NA SKRÓTY

  Konta: Konta młodzieżowe Konta kredytowe Konta firmowe Konta osobiste Konta walutowe Konta oszczędnościowe
  Kredyty: Kredyty gotówkoweKredyty konsolidacyjneKredyty mieszkanioweKredyty samochodoweKredyty z dopłatąKredyty hipoteczne dla firm
  Lokaty i obligacje
  Fundusze inwestycyjne
  Ubezpieczenia samochodu